RevisionsBureauet AS
RevisionsBureauet AS | © Copyright 2016
Revisor utfører selskapets helsesjekk basert på meget god kunnskap om selskapets etablerte kontroll- og regnskapsmiljø, eiere og ledelse og den økonomiske aktivitet som utøves. 

Vår kompetanse er høy på alle områder; selskaps- regnskaps- avgifts og skatterett m.v. 
Vi nyter tillit blant eksterne brukere ved vårt attestasjons- og bekreftelsesarbeid utført etter meget strenge krav til bevilling, etterutdanning og kvalitetskontroll. 

Revisor hjelper deg underveis med den mest hensiktsmessige behandling, og sørger årlig for å bekrefte overfor omverdenen at helsen er OK.