Revisjonsplikten oppheves

for de minste aksjeselskapene fra regnskapsåret

Mindre aksjeselskaper kan nå velge bort revisjon dersom de er innenfor kravene og gjennomfører en korrekt behandling i styret og generalforsamling

Behovet for revisjon endres ikke selv om revisjonsplikten oppheves, men behovet for det enkelte selskap vil være forskjellig. 

Norske aksjeselskaper har hatt revisjonsplikt i nesten 100 år. Dette preger derfor også måten norske virksomheter gjør forretninger med hverandre. Tilsvarende har reviderte regnskaper vært et vesentlig grunnlag for finansnæringens kredittvurdering av selskaper. 

Valget om å beholde revisjon eller ikke vil nå være opp til selskapets eiere. Dette vil være en viktig beslutning for selskapet og det er således avgjørende at den fattes på et best mulig grunnlag.
loader