Jan Harald Jørgensen

Partner, Statsautorisert revisor og Statsautorisert regnskapsfører

Jobbmessige “likes”:

  • Evne og vilje, løsninger, tillit, engasjement, utvikling
  • “Ja”, åpenhet, ærlighet, standpunkt


Private “likes”:

  • Generell trening og sport
  • Roing, padling, sykling,
  • Golf, motorsport, amerikansk fotball
  • Familie/venner, smil, sol/sommer