Kontakt oss

Årsregnskap og ligningspapirer

Selvangivelse og aksjonærregisteroppgaver

Vi bistår gjerne med utarbeidelse av årsregnskap med noter, selvangivelse med vedlegg, aksjonærregisteroppgave m.v.

Vi har god kunnskap om virksomhetens forhold og sammen med høy kompetanse på området, godt etablerte interne rutiner for utarbeidelse og kommunikasjon og gode elektroniske arbeidsverktøy vil vi kunne tilby disse tjenester til konkurransedyktige priser