Linker

Offentlig informasjon

Innsendingsportal for skatt, mva og arbeidsgiveravgift

Hjelp til å starte og drive eget firma.

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret

Aktuelle børskurser

Informasjon om regnskap og revisjon

Svar på de vanligste spørsmål ved å starte å drive bedrift

Informasjon og kunngjøringer fra Finansdepartementet

Oppslagsverk om skattespørsmål

Oppdatert lovtekst for alle norske lover

Offentlige kunngjøringer hjemlet i lov

Regnskapsstandarder og regnskapsspørsmål

Offentlig informasjon fra regjeringen og departementene

Lønn, skatt, arbeidsgiveravgift osv

Endring av skattekort, skatteberegning

Regulering av inngangsverdi på aksjer

Fokus på skattespørsmål for småbedrifter og privatpersoner

Generell informasjon fra Skatteetaten

Skattefritak for produktutvikling

Offentlig statistikk om Norge

Både dagens kurs og historiske kurser

Registrering av aksjer og verdipapirer for noterte selskap

 

Media