Annerledes revisorer- og regnskapsførere

Faglige dyktige med en uformell stil. Vi mener revisor eller regnskapsfører skal spille på lag med sine kunder med solid fagkunnskap, godt humør og samarbeid som en selvfølgelighet.