Revisjon

  • Revisorbekreftelse av årsregnskap
  • Revisorbekreftelse på likningsdokumenter
  • Kontroll/helsesjekk av regnskapet
  • Attestasjoner
  • Bekreftelse av annen økonomisk informasjon
  • Risikovurdering
  • Vurdering av virksomhetene internkontroll og rutiner
loader