Kontakt oss

Revisjon

Revisor og revisjon gir tillit og trygghet.

 

Revisor sørger for at regnskapene er til å stole på, at lovene følges og at de riktige rutinene er på plass i bedriften. Det gir deg trygghet.

 

Dessuten er vi som revisorer i en unik posisjon til å gi deg gode råd om den økonomiske driften til bedriften din. Slik at den blir mer lønnsom og effektiv. Vi leverer både revisortjenester og rådgivning av høy kvalitet – og vi gjør det med en hyggelig og uformell tone.

 

Hos oss har du den samme revisoren år etter år, som kjenner deg og kan alt om virksomheten din. Det sikrer kvalitet og et godt samarbeid.

 

Vi har stor respekt for og er genuint interesserte i virksomheten til kundene våre. Det er grunnen til at flere av kundene våre har vært med oss siden vi startet opp på midten av 90-tallet. Og flere ser verdien av revisjon, selv om de ikke har lovpålagt revisjonsplikt.

 

Vi leverer:

 

  • Revisorbekreftelse av årsregnskap
  • Revisorbekreftelse på likningsdokumenter
  • Kontroll/økonomisk helsesjekk av regnskapet
  • Attestasjoner
  • Bekreftelse av annen økonomisk informasjon
  • Risikovurdering
  • Vurdering av virksomhetene internkontroll og rutiner
  • Delrevisjon og attestering av offentlig tilskudd